کلینیک دکتر عبدالرحیم قاسمی

کلینیک دکتر عبدالرحیم قاسمی

جهت دریافت نوبت از دکتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

رزرو نوبت

لیست بخش ها

لیست پزشکان

ویزیت و اکوکاردیوگرافی

مشاوره در کلینیک (بررسی مدارک بدون حضور بیمار)

اکوکاردیوگرافی جنین