کلینیک دکتر عبدالرحیم قاسمی

کلینیک دکتر عبدالرحیم قاسمی

نوبت دهی اینترنتی تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد .جهت دریافت نوبت لطفا با تلفن های مطب تماس حاصل فرمایید.
سپاسگزارم

رزرو نوبت

لیست بخش ها

لیست پزشکان

ویزیت و اکوکاردیوگرافی

مشاوره در کلینیک (بررسی مدارک بدون حضور بیمار)

اکوکاردیوگرافی جنین